DESIDERIA

Collection

DESIDERIA
MADE IN ITALY

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ
890 บาท (5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

3888
3886
3884
3883
3882
3881
3880
3877
3876
3875
3874
3873
3872
3871
3870
3868
3865
3864
3863
3862
3860
3847
3846
3845
3843
3840
3838
3836
3833
3832
3831
3830
3828
3825
3824
3823
3820
3816
3815
3814
3813
3810
3808
3806
3805
3804
3803
3800
Show More

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO