SERENISSIMA

Collection

SERENISSIMA
MADE IN ITALY

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ 1,650 บาท (5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

1/12
4460
4459
4458
4457
4456
4455
4450
4449
4448
4447
4446
4445
4444
4442
4441
4440
4429
4428
4426
4425
4421
4420
4418
4419
4417
2859
2860
2858
2857
2854
2856
2855
2853
2850
2852
2851
2849
2848
2847
2845
2843
2839
2841
2837
2836
2834
2835
2833
2832
2831
เพิ่มเติม
2830
2829
2828
2826
2827
2825
2824
2816
2822
2820
2818
2813
2810
2811
2809
2808
2807
2806
2805
2804
2802
2803
2801
เพิ่มเติม

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO