DANDELION

Collection

DANDELION
MADE IN GERMANY

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ 1,190 บาท (5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

6609-10
6609-20
6590-20
6566-80
6581-10
6566-70
6566-60
6566-90
6566-50
6581-20
6581-30
6582-10
6582-40
6582-30
6582-20
6582-50
6590-10
6592-20
6591-10
6591-20
6592-30
6597-70
6597-80
6599-20
6599-40
6599-30
6603-10
6603-30
6603-40
6603-50
6606-10
6606-20
6606-30
6608-10
6608-20
6608-30
6618-10
6618-20
เพิ่มเติม

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO