ITALIAN TRADITION

Collection

ITALIAN TRADITION
MADE IN ITALY

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ 1,640 บาท ( 5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

21879
21878
21877
21876
21873
21875
21874
21872
21870
21871
21864
21863
21862
21860
21854
21855
21861
21853
21852
21851
21850
21843
21844
21842
21841
21826
21828
21827
21825
21824
21823
21820
21813
21814
21822
21812
21811
21810
21800
21802
21803
21804
21801
เพิ่มเติม

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO