PALLADIO

Collection

PALLADIO
MADE IN KOREA

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ
1,590 บาท (5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

JC3001-1 สีครีม
JC3001-2 สีฟ้า
JC3001-3 สีเทาอ่อน
JC3001-4 สีครีมเข้ม
JC3001-5 สีเผือก
Show More
JC3002-1 สีครีม
JC3002-2 สีฟ้า
JC3002-3 สีเทาอ่อน
JC3002-4 สีครีมเข้ม
JC3002-5 สีเผือก
Show More
JC3003-1 สีเทาอ่อน
JC3003-2 สีครีมเข้ม
JC3003-3 สีฟ้าอ่อน
JC3003-4 สีเทา
JC3003-5 สีเทาครีม
Show More
JC3004-1 สีเทาอ่อน
JC3004-2 สีครีมโอรส
JC3004-3 สีเขียวอมฟ้า
JC3004-4 สีเทา
JC3004-5 สีเทาเข้ม
Show More
JC3005-1 สีครีม
JC3005-2 สีเทา
JC3005-3 สีเขียวเข้ม
JC3005-4 สีน้ำตาลเข้ม
Show More
JC3006-1 สีครีมขาว
JC3006-2 สีเทา
JC3006-3 สีเทาอมเขียว
JC3006-4 สีครีมเข้ม
Show More
JC3007-1 สีครีม
JC3007-2 สีเทาอ่อน
JC3007-3 สีเทาเข้ม
JC3007-4 สีน้ำตาลเข้ม
JC3007-5 สีแดงอมม่วง
Show More
JC3008-1 สีครีม
JC3008-2 สีเทาอ่อน
JC3008-3 สีเทาเข้ม
JC3008-4 สีน้ำตาล
JC3008-5 สีแดงอมม่วง
Show More
JC3009-1 สีครีมขาว
JC3009-2 สีครีม
JC3009-3 สีครีมโอรส
JC3009-4 สีฟ้าอ่อน
JC3009-5 สีเทาเข้ม
Show More
JC3010-1 สีเทาขาว
JC3010-2 สีครีมเทา
JC3010-3 สีครีมโอรส
JC3010-4 สีฟ้าอมเขียว
JC3010-5 สีเทา
Show More

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO