RETRO SUMMER

Collection

RETRO SUMMER
MADE IN GERMANY 

ROLL SIZE 0.53 M x 10.06 M
ราคาม้วนละ 1,190 บาท ( 5 ตร.ม)

-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
-ราคานี้ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง

*ฟรีค่าขนส่งในเขต กทม.
  ตจว. ส่งขนส่ง คิดเพิ่มม้วนละ 100 บาท

13597-10
13597-20
13597-30
Show More
13589-20
13589-30
Show More
18190-10
18190-20
18190-30
18190-40
18190-50
Show More
18191-10
18191-20
18191-30
18191-40
18191-50
Show More
18194-10
18194-20
18194-30
18194-40
18194-50
Show More
18192-10
18192-20
18192-30
18192-40
18192-50
Show More

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

112 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 39

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - เสาร์

โทรศัพท์  : 02-877-5877

มือถือ    : 091-889-9573 ถึง 75

โทรสาร   : 02-877-5880

อีเมล     : deccodecorative@gmail.com

ไลน์      : @decco

Follow DECCO